23 lutego 2018 roku odbyła się 22 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc bieżący.

W styczniu zaawansowanie robót drogowych wyniosło łącznie 47 proc. i przedstawiało się następująco rozbijając na poszczególne rodzaje: roboty przygotowawcze: 92 proc., roboty ziemne/wzmocnienia gruntu: 73 proc., odwodnienia: 27 proc., podbudowy: 27 proc., nawierzchnie bitumiczne: 15 proc., roboty wykończeniowe: 3,7 proc.

Zaawansowanie robót mostowych wyniosło 63 proc., w tym: roboty przygotowawcze: 88 proc., fundamenty: 83 proc., podpory i konstrukcje oporowe: 70 proc., ustroje nośne: 53 proc., łożyska: 72 proc., urządzenia dylatacyjne: 15 proc., odwodnienie: 25 proc., izolacje: 37 proc., wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp.): 5 proc.