23 marca 2018 roku odbyła się 23 Rada Budowy. Wzięli w niej udział: Zamawiający, Inżynier Kontraktu oraz Wykonawca. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu oraz plan na miesiąc następny.

Zaawansowanie robót drogowych na zadaniu 2 obwodnicy Olsztyna w lutym wyniosło 47 proc., w tym: roboty przygotowawcze: 92 proc., roboty ziemne/wzmocnienia gruntu: 74 proc., odwodnienia: 27 proc., podbudowy: 27 proc., nawierzchnie bitumiczne: 15 proc.

Zaawansowanie obiektów mostowych wyniosło 67 proc., w tym: roboty przygotowawcze: 94 proc., fundamenty: 91 proc., podpory i konstrukcje oporowe; 74 proc., ustroje nośne: 61 proc., łożyska: 74 proc., urządzenia dylatacyjne: 15 proc., odwodnienie: 25 proc., izolacje: 38 proc., wyposażenie (krawężniki, balustrady): 6 proc.