20 kwietnia 2018 roku odbyła się 24 Rada Budowy, podczas której Wykonawca przedstawił zakres prac, jakie wykonał w ubieglym miesiącu i plan robót na miesiąc następny.

Zaawansowanie robót drogowych na zadaniu 2 wynosi 47 proc., w tym: roboty ziemne 75 proc., nawierzchnie bitumiczne 15 proc.

Obiekty mostowe: trwają intensywne roboty m.in. przy betonowaniu.

Zaawansowanie robót mostowych wynosi ok. 70 proc., w tym roboty przygotowawcze 96 proc., fundamenty 98 proc., ustroje nośne 68 proc.

Termin następnej Rady Budowy to 18 maja 2018 r.