18 maja 2018 roku odbyła się 25 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres prac wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc bieżący. Warunki pogodowe były przez większość czasu sprzyjające, dlatego zakres robót znacznie powiększył się w porównaniu z miesiącami ubiegłymi.

W tej chwili zaawansowanie robót na zadaniu 2 obwodnicy Olsztyna wynosi: branża mostowa: 72 proc., w tym: roboty przygotowawcze:98 proc., podpory i konstrukcje oporowe: 90 proc. fundamenty: 98 proc., ustroje nośne: 70 proc., łożyska: 83 proc., urządzenia dylatacyjne: 15 proc., odwodnienie: 26 proc., izolacje: 39 proc., wyposażenie (krawężniki, balustrady) 7 proc.

Zaawansowanie robót branżowych wynosi 50 proc.

Zaawansowanie robót drogowych wynosi 49 proc. w tym: roboty przygotowawcze: 94 proc., roboty ziemne, wzmocnienia gruntu: 77 proc., odwodnienia: 29 proc., podbudowy: 29 proc., nawierzchnie bitumiczne: 17 proc., roboty wykończeniowe: 4 proc.