12 grudnia 2018 r. odbyła się 32 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc kolejny. W listopadzie zaawansowanie robót wyniosło: roboty drogowe 85 proc., roboty przygotowawcze 99 proc., roboty ziemne/wzmocnienia gruntu: 95 proc., odwodnienia 72 proc., podbudowy 93 proc., nawierzchnie bitumiczne 85 proc., roboty wykończeniowe 45 proc., humusowanie 47 proc., oznakowanie pionowe i poziome 18 proc., bariery ochronne 30 proc., elementy ulic 72 proc., ogrodzenia dróg 18 proc., ekrany akustyczne: 55 proc. Obiekty inżynierskie 94 proc. roboty przygotowawcze 100 proc., fundamenty 100 proc., podpory i konstrukcje oporowe 99 proc., ustroje nośne 99 proc., łożyska 100 proc., urządzenia dylatacyjne 76 proc., odwodnienie 96 proc., izolacje 98 proc., wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.) 71 proc., roboty przyobiektowe 56 proc., roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia 71 proc., Roboty branżowe 72 proc.

6 grudnia 2018 roku odbędzie się kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na obiekcie WD-29B oraz jezdni prawej od styku z ulicą Towarową (km 0+470) w kierunku węzła Olsztyn Wschód (km 1+350). Jeśli WINB wyda pozwolenie na dopuszczenie do ruchu, wówczas w drugiej części dnia planowane jest przełożenie ruchu górą na obiekt WD-29B (jezdnia prawa) na styku z ul. Towarową w kierunku węzła Olsztyn Wschód i dalej sprowadzenie ruchu na drugą stronę Łącznica L02 w kierunku Mrągowa.

W dalszej kolejności po wykonaniu jezdni lewej w warstwie ścieralnej będzie uzyskiwane pozwolenie na użytkowanie dla jezdni lewej od styku z ul. Towarową w kierunku w. Olsztyn Wschód.

Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, że w dniach 06-07.12.2018 r. (czwartek-piątek) planuje montaż ekranów akustycznych na drodze DK16 przy skrzyżowaniu z Wójtowem.

W trakcie prowadzenia robót obowiązywał będzie ruch wahadłowy.

Utrudnienia pojawią w godzinach 6:00-16:00.

Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna Informuje, iż w dniach 27-28.11.2018. (wtorek-środa), planuje montaż oznakowania pionowego (znaki na słupkach) na drodze DK16. (Olsztyn-Wójtowo)

W trakcie prowadzenia robót na pasie awaryjnym stał będzie oznakowany pojazd firmy realizującej roboty. Wystąpią chwilowe zatrzymywania ruchu i ruch wahadłowy.

Utrudnienia pojawią się od ok. godz. 8:00 i potrwają do czasu zakończenia robót (około 7-8h).

14 listopada 2018 r. odbyła się 31 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc kolejny. We wrześniu zaawansowanie robót wyniosło: roboty drogowe 80 proc., roboty przygotowawcze 98 proc., roboty ziemne/wzmocnienia gruntu: 94 proc., odwodnienia 68 proc., podbudowy 90 proc., nawierzchnie bitumiczne 80 proc., roboty wykończeniowe 35 proc., humusowanie 45 proc., oznakowanie pionowe i poziome 12 proc., bariery ochronne 20 proc., elementy ulic 65 proc., ogrodzenia dróg 15 proc., ekrany akustyczne: 42 proc. Obiekty inżynierskie 91 proc. roboty przygotowawcze 100 proc., fundamenty 99,7 proc., podpory i konstrukcje oporowe 99 proc., ustroje nośne 99 proc., łożyska 100 proc., urządzenia dylatacyjne 75 proc., odwodnienie 81 proc., izolacje 92 proc., wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.) 68 proc., roboty przyobiektowe 42 proc., roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia 38 proc., Roboty branżowe 69 proc.

Wykonawca informuje, że 06.11.2018. (wtorek), planuje prowadzenie robót (naprawa rozmyć, dokończenie humusowania za ekranami akustycznymi) na drodze DK16 km. 25+900 do 26+040 po stronie lewej (Wójtowo).

Utrudnienia polegać będą na chwilowym zatrzymywaniu ruchu i ruchu wahadłowym, w celu umożliwienia pracy sprzętu.

Utrudnienia pojawią się od ok. godz. 7:30 i potrwają do czasu zakończenia robót (około 4-5h).

Informujemy, że od 31 października 2018 roku, ruch wahadłowy na drodze DZ44 w miejscowości Szczęsne, został zlikwidowany. Obecnie ruch odbywa się płynnie w obu kierunkach.

Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy informuje, że w dniach 30-31.10.2018. (wtorek-środa), planuje prowadzenie robót wykończeniowych na obiekcie KL-29A na drodze krajowej DK16 w okolicach Wójtowa. Utrudnienia polegać będą na chwilowym zatrzymywaniu ruchu i ruchu wahadłowym w celu umożliwienia pracy sprzętu. Utrudnienia pojawią się od ok. godz. 19:00 i potrwają do czasu zakończenia robót (około 3-4h).

19 października 2018 r. w siedzibie Inżyniera odbyła się 30 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc kolejny. We wrześniu zaawansowanie robót wyniosło: roboty drogowe 65 proc., roboty przygotowawcze 98 proc., roboty ziemne/wzmocnienia gruntu: 91 proc., odwodnienia 65 proc., podbudowy 85 proc., nawierzchnie bitumiczne 75 proc., roboty wykończeniowe 10 proc., humusowanie 35 proc., oznakowanie pionowe i poziome 2 proc., bariery ochronne 10 proc., elementy ulic 55 proc., ogrodzenia dróg 5 proc., ekrany akustyczne: 20 proc.

Obiekty inżynierskie 88 proc. roboty przygotowawcze 100 proc., fundamenty 99,7 proc., podpory i konstrukcje oporowe 99 proc., ustroje nośne 99 proc., łożyska 100 proc., urządzenia dylatacyjne 63 proc., odwodnienie 73 proc., izolacje 78 proc., wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.) 64 proc., roboty przyobiektowe 37 proc., roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia 34 proc., Roboty branżowe 67 proc.

Wykonawca budowy 2 odcinka obwodnicy Olsztyna w dniach 22-23.10.2018. (poniedziałek - wtorek) planuje prowadzenie robót wykończeniowych na kładce dla pieszych (KL-29A) nad DK16 w okolicach Wójtowa. W związku z tym należy się spodziewać utrudnień polegających na chwilowym zatrzymywaniu ruchu i ruchu wahadłowym w celu umożliwienia pracy sprzętu. Utrudnienia rozpoczną się od ok. godz. 19:00 i potrwają do czasu zakończenia robót (około 3-4h).

Strony