21 maja 2018 roku odbyła się kolejna już wizyta dziennikarzy na budowie obwodnicy. Przedstawiciele prasy, radia i telewizji mogli przejechać trasą główną obwodnicy i zapoznać się z zaawansowaniem robót inwestycji. Pierwszy przystanek zaplanowany został przy obiekcie MS15 położonym na Łyną w Bartągu. Goście mogli przyjrzeć się konstrukcji łukowej mostu. Kolejnym etapem wizyty było miejsce układania masy bitumicznej w km ok. 13+000. Na pytania dziennikarzy odpowiadał kierownik budowy Wykonawcy. Przy wizycie obecny był też rzecznik olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

18 maja 2018 roku odbyła się 25 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres prac wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc bieżący. Warunki pogodowe były przez większość czasu sprzyjające, dlatego zakres robót znacznie powiększył się w porównaniu z miesiącami ubiegłymi.

W tej chwili zaawansowanie robót na zadaniu 2 obwodnicy Olsztyna wynosi: branża mostowa: 72 proc., w tym: roboty przygotowawcze:98 proc., podpory i konstrukcje oporowe: 90 proc. fundamenty: 98 proc., ustroje nośne: 70 proc., łożyska: 83 proc., urządzenia dylatacyjne: 15 proc., odwodnienie: 26 proc., izolacje: 39 proc., wyposażenie (krawężniki, balustrady) 7 proc.

Zaawansowanie robót branżowych wynosi 50 proc.

Zaawansowanie robót drogowych wynosi 49 proc. w tym: roboty przygotowawcze: 94 proc., roboty ziemne, wzmocnienia gruntu: 77 proc., odwodnienia: 29 proc., podbudowy: 29 proc., nawierzchnie bitumiczne: 17 proc., roboty wykończeniowe: 4 proc.

Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, że 15 maja 2018 roku planuje zmianę organizacji ruchu w dwóch miejscowościach: w Starym Olsztynie i Bartągu.

Pierwsza zmiana dotyczy drogi DP1374N i polegać będzie na przełożeniu ruchu na drogę objazdową w miejscowości Stary Olsztyn. Zmieniona organizacja będzie obowiązywać od godz. 7:00.

Drugie utrudnienie dotyczy drogi DW598 w miejscowości Bartąg w pobliżu budowanego mostu MS15 nad Łyną. Tutaj wprowadzone zmiany polegać będą na wdrożeniu krótkiego odcinka z ruchem wahadłowym. Zmieniona organizacja będzie obowiązywać od godz. 8:00.

Wykonawca zadania 2 obwodnicy Olsztyna informuje, że 8 maja 2018 roku planuje prowadzenie robót utrzymaniowych (uzupełnienie rozmyć i naprawę pobocza po zdarzeniu drogowym z dnia wczorajszego) na drodze DL55 (objazd DK16).

Utrudnienia polegać będą na chwilowym zatrzymywaniu ruchu i ruchu wahadłowym, w celu umożliwienia pracy sprzętu.

Utrudnienia pojawią się od ok. godz. 8:30 i potrwają do czasu zakończenia robót (około 2-3h).   

 

 

Wykonawca informuje, iż w dniu 28.04.2018. (sobota), planuje prowadzenie robót utrzymaniowych (naprawa rozmyć skarp i poboczy) na drodze DL55 (objazd DK16).

Utrudnienia polegać będą na chwilowym zatrzymywaniu ruchu i ruchu wahadłowym, w celu umożliwienia pracy sprzętu.

Utrudnienia pojawią się od ok. godz. 8:00 i potrwają do czasu zakończenia robót (około 2-3h).

 

20 kwietnia 2018 roku odbyła się 24 Rada Budowy, podczas której Wykonawca przedstawił zakres prac, jakie wykonał w ubieglym miesiącu i plan robót na miesiąc następny.

Zaawansowanie robót drogowych na zadaniu 2 wynosi 47 proc., w tym: roboty ziemne 75 proc., nawierzchnie bitumiczne 15 proc.

Obiekty mostowe: trwają intensywne roboty m.in. przy betonowaniu.

Zaawansowanie robót mostowych wynosi ok. 70 proc., w tym roboty przygotowawcze 96 proc., fundamenty 98 proc., ustroje nośne 68 proc.

Termin następnej Rady Budowy to 18 maja 2018 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami.

Spotkanie z podwykonawcami budowy drogi ekspresowej S51 Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe (zad. 2) odbędzie się 6 kwietnia 2018 r., w sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89 w godz. 10:00 – 11:00.

23 marca 2018 roku odbyła się 23 Rada Budowy. Wzięli w niej udział: Zamawiający, Inżynier Kontraktu oraz Wykonawca. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu oraz plan na miesiąc następny.

Zaawansowanie robót drogowych na zadaniu 2 obwodnicy Olsztyna w lutym wyniosło 47 proc., w tym: roboty przygotowawcze: 92 proc., roboty ziemne/wzmocnienia gruntu: 74 proc., odwodnienia: 27 proc., podbudowy: 27 proc., nawierzchnie bitumiczne: 15 proc.

Zaawansowanie obiektów mostowych wyniosło 67 proc., w tym: roboty przygotowawcze: 94 proc., fundamenty: 91 proc., podpory i konstrukcje oporowe; 74 proc., ustroje nośne: 61 proc., łożyska: 74 proc., urządzenia dylatacyjne: 15 proc., odwodnienie: 25 proc., izolacje: 38 proc., wyposażenie (krawężniki, balustrady): 6 proc.

Uwaga kierowcy! 12 marca 2018 roku od godz. 14:30 na drodze lokalnej 55 (droga wzdłuż DK16 od Olsztyna do okolic Wójtowa) mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. Wykonawca rozpocznie tam roboty związane z odtworzeniem oznakowania poziomego i wprowadzi ruch wahadłowy. Prace potrwają około 2 godzin. Odtworzenie oznakowania poziomego będzie następnie wykonywane na DK 53 w okolicach miejscowości Szczęsne (godziny popołudniowe). Tam również Wykonawca planuje przez ten czas zmianę organizacji ruchu - prowadzenie ruchu wahadłowego.

23 lutego 2018 roku odbyła się 22 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc bieżący.

W styczniu zaawansowanie robót drogowych wyniosło łącznie 47 proc. i przedstawiało się następująco rozbijając na poszczególne rodzaje: roboty przygotowawcze: 92 proc., roboty ziemne/wzmocnienia gruntu: 73 proc., odwodnienia: 27 proc., podbudowy: 27 proc., nawierzchnie bitumiczne: 15 proc., roboty wykończeniowe: 3,7 proc.

Zaawansowanie robót mostowych wyniosło 63 proc., w tym: roboty przygotowawcze: 88 proc., fundamenty: 83 proc., podpory i konstrukcje oporowe: 70 proc., ustroje nośne: 53 proc., łożyska: 72 proc., urządzenia dylatacyjne: 15 proc., odwodnienie: 25 proc., izolacje: 37 proc., wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp.): 5 proc.

Strony