Obiekt Długość całkowita Nazwa obiektu
WS-12 12,93 Wiadukt DK
WD-13 42,1 Wiadukt drogowy
WD-14 45,49 Wiadukt drogowy
MS-15 137,73 Most DK
WD-16 45,6 Wiadukt drogowy
WD-17 63,21  Wiadukt drogowy
DPP-18 39,64 Przejście podziemne pod DK
WD-19 46,69 Wiadukt drogowy
WS-20 46,69 Wiadukt DK
WD21 59,62 Wiadukt drogowy
MD22 27,24 Wiadukt drogowy
WD-23 40,4 Wiadukt drogowy
WS-24A 537,2 Wiadukt DK
WD-24B 43,8 Wiadukt drogowy
WK-25 47,5 Wiadukt kolejowy
WD-26 62,81 Wiadukt drogowy
MS-27 266,5 Most
WD-28 57,27 Wiadukt drogowy
WD-29 54,52 Wiadukt drogowy
WD-29B 74,1 Wiadukt drogowy
DPP-29C 61,12 Przejście dla pieszych
KL-29A 73,2 Kładka dla pieszych
WS-30 40,33 Wiadukt drogowy