W związku z układaniem masy bitumicznej na nowobudowanej drodze DZ-41 wraz z mostem WD-21 planowane jest zamknięcie czasowe części drogi powiatowej DP 1374N.

Zamknięcie będzie miało miejsce 1 czerwca .2019 r. w godz. 12:00 – 21:00 oraz 02 czerwca 2019r. w godz. 11:00 – 21:00

Odcinek drogi powiatowej DP 1374N będzie wyłączony z ruchu od  miejscowości Szczęsne na wysokości bazy firmy Meliorex do skrzyżowania z drogą powiatową DP 1459N do miejscowości Linowo.