14 listopada w siedzibie Konsultanta odbyła się 7 Rada Budowy. W październiku wykonawca zdejmował warstwy humusu na wybranych odcinkach o łącznej objętości 39 tys. m sześc. Pozostałe roboty to wykonanie wykopów o objetości 53 tyd. m sześc, wymiana gruntu, nasypy o łącznej objętości 10 tys. m sześc. Roboty mostowe to: wykonanie platformy przy podporze P1 i wykonanie stanowisk próbnych pali wielkośrednicowych na obiekcie MS15 oraz przygotowanie do montażu przepustu MS27 na rzece Strudze. Ponadto zamontowano słupy energetyczne przy obiektach WD17, MS15 i WD14.

Z racji trudnych warunków pogodowych w październiku - częste i intensywne opady deszczu, wszystkie roboty na całym odcinku były znacznie utrudnione.

Jednakże na listopad wykonawca przewidział dalszy postęp robót związanych ze stabilizacją gruntu, wykonaniem nasypów, wykopów oraz robotami przy budowie drogi technologicznej. Roboty mostowe to przede wszystkim wykonanie przepustu tymczasowego na rzece Strudze.

Termin następnej Rady Budowy ustalono na 12 grudnia.