21 maja 2018 roku odbyła się kolejna już wizyta dziennikarzy na budowie obwodnicy. Przedstawiciele prasy, radia i telewizji mogli przejechać trasą główną obwodnicy i zapoznać się z zaawansowaniem robót inwestycji. Pierwszy przystanek zaplanowany został przy obiekcie MS15 położonym na Łyną w Bartągu. Goście mogli przyjrzeć się konstrukcji łukowej mostu. Kolejnym etapem wizyty było miejsce układania masy bitumicznej w km ok. 13+000. Na pytania dziennikarzy odpowiadał kierownik budowy Wykonawcy. Przy wizycie obecny był też rzecznik olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.